Milikluby Online

Náplň online kurzů

Balíme se: 7-9 let

barvy, oblečení, části těla, zvířátka, ovoce a zelenina, dny v týdnu, sloveso být, nácvik základních vět se slovesem být o sobě, místnosti v domě, dopravní prostředy

Cestujeme poprvé: 9-11 let

denní aktivity, sloveso být, předložky místa, nemoci, přídavná jména a jejich stupňování, hodiny, přítomný čas významových sloves

Cestujeme trochu dál: 10 – 12 let

přítomný čas, záporné věty a otázky, stupňování přídavných jmen, minulý čas slovesa být, minulý čas pravidelných sloves, záporné věty a otázky v minulém čase, trénink nepravidelných sloves, cestovatelská slovní zásoba 1

Na dovolenou bez cestovky: 11 - 13 let

intenzivní trénink technik minulého času, slovní zásoba: domácí práce, denní aktivity, cestovatelská slovní zásoba 2 (obsah zavazadla, rozhovor v restauraci, základní slovíčka na letišti)

Ostřílený cestovatel: 12 - 15 let

minulý a budoucí čas, cestovatelská slovní zásoba 3 (travel agency, restaurant, hotel and airport dialogues, safety precautions, winter holiday vocabulary), rozkazovací věty - imperatives (should, must, can, you are allowed to, avoid ...ing, it is best to, try to... try not to, don´t... don´t forget to... ), vytváření online recenzí - happy feedback/feedback on a poor service in a hotel

Informace

  • Online kurzy jsou rozděleny podle pokročilosti, nikoli podle ročníku.
  • Kurz je určen pro max. 4 studenty.
  • V případě, že máte o online kurz zájem, ale nevyhovuje Vám uvedený termín, uveďte tuto skutečnost do poznámky v přihlašovacím formuláři.
  • Termíny kurzu lze upravit po vzájemné dohodě zájemců.
  • Kurz bude probíhat od konce září, podle domluvy v jednotlivých skupinách, přes aplikaci Skype, příp. jinou platformu dle dohody.
  • Cena jedné lekce je 400 Kč a dělí se mezi počet přihlášených studentů.
  • Kurz se hradí na 10 lekcí předem.
  • Lze využít převodu nevyčerpané částky ze 2. pol. 19/20.