Miliklub

Přihlašování

Přihlašování do kroužků AJ je ukončeno. V případě zájmu nás kontaktujte písemně na info@milischool.cz

Organizace kroužků

Milikluby v Milovicích a okolí již třináctý rok!

Pro nejnižší ročníky se jedná o kroužek ve družině, kdy naši lektoři si děti vyzvednou ze družiny a po skončení je opět do družiny předají. Děti, které již do družiny nechodí, čekají na lektora na domluveném místě, příp. přichází do učebny přímo v Milischool.

Ve starších ročnících si studenti mohou vybrat mezi docházkou k českému lektorovi či online lekcemi s rodilým mluvčím.

Angličtina probíhá zábavnou formou v podobě her, písniček, příběhů, za použití našich vlastních pracovních sešitů, kartiček a dalších materiálů. V průběhu lekcí používáme také metodu TPR (total physical response).

V prvních dvou ročnících si děti osvojují především slovíčka a opakující se fráze, ve třetím ročníku přibývají slovesa, stupňování přídavných jmen a určování hodin, od čtvrtého ročníku se děti seznamují s minulým časem a od šesté třídy se zdokonalují v cestovatelské angličtině a jsou schopny se dorozumět při běžných turistických situacích (letiště, hotel, restaurace).

Lekce s rodilým mluvčím

Ve školním roce 2023/2024 budou lekce s rodilým mluvčím probíhat pouze online formou. Aktuální nabídka zahrnuje úterní a páteční lekce, které povede Eoin Clarke (Dublin). Online lekce trvá 45 min a skupina se bude skládat z max. čtyř studentů.

Na rozdíl od prezenčních kroužků zde záleží na rychlosti přihlášení. Po naplnění kroužku budou ostatní přihlášení zájemci vedeni jako náhradníci.

Lekce v Milischool

Termíny lekcí v Milischool jsou stanoveny s ohledem na rozvrh v ZŠ Juventa Milovice. Pokud vám nevyhovuje termín, lze přihlásit dítě do skupiny starších, resp. mladších dětí.

ZŠ Juventa

Angličtina
1. třída út 13:00 - 14:00 Lucie Bekeová 2250 Kč 19.9. - 9.1.
1. třída čt 13:00 - 14:00 Lucie Bekeová 2250 Kč 21.9. - 18.1.
2. třída út 14:00 - 15:00 Lucie Bekeová 2250 Kč 19.9. - 9.1.
2. třída čt 14:00 - 15:00 Lucie Bekeová 2250 Kč 21.9. - 18.1.
3. třída út 15:00 - 16:00 Lucie Bekeová 2250 Kč 19.9. - 9.1.
3. třída čt 15:00 - 16:00 Lucie Bekeová 2250 Kč 21.9. - 18.1.

ZŠ J. A. Komenského

Angličtina
1. třída út 13:00 - 14:00 Petra Dobson 2250 Kč 19.9. - 9.1.
1. třída čt 13:00 - 14:00 Lenka Sýkorová 2250 Kč 21.9. - 18.1.
2. třída st 13:00 - 14:00 Petra Dobson 2250 Kč 20.9. - 10.1.
2. třída čt 14:00 - 15:00 Lenka Sýkorová 2250 Kč 21.9. - 18.1.
3. třída po 14:15 - 15:15 Anna Gurrick 2250 Kč 18.9. - 8.1.
3. třída út 14:00 - 15:00 Petra Dobson 2250 Kč 19.9. - 9.1.
4. třída po 15:15 - 16:15 Anna Gurrick 2250 Kč 18.9. - 8.1.
5. třída st 14:00 - 15:00 Petra Dobson 2250 Kč 20.9. - 10.1.
6. třída út 15:00 - 16:00 Petra Dobson 2250 Kč 19.9. - 9.1.
7.-8. třída st 15:00 - 16:00 Petra Dobson 2250 Kč 20.9. - 10.1.

ZŠ Kostomlaty

Angličtina
1.-2. třída út 13:00 - 14:00 Lucie Rudová 2250 Kč 19.9. - 9.1.
3.-4. třída út 14:00 - 15:00 Lucie Rudová 2250 Kč 19.9. - 9.1.

Milischool

Angličtina
4. třída st 14:00 - 15:00 Lucie Rudová 2250 Kč 20.9. - 10.1.
5. třída po 14:00 - 15:00 Lucie Bekeová 2250 Kč 18.9. - 8.1.
6.-7. třída st 15:00 - 16:00 Lucie Rudová 2250 Kč 20.9. - 10.1.
8.-9. třída út 16:30 - 17:30 Lucie Rudová 2250 Kč 19.9. - 9.1.

On-line kroužky

Angličtina
4. třída út 13:30 - 14:15 Eoin Clarke 2700 Kč 19.9. - 9.1.
5. třída út 14:15 - 15:00 Eoin Clarke 2700 Kč 19.9. - 9.1.
6. třída út 15:15 - 16:00 Eoin Clarke 2700 Kč 19.9. - 9.1.
6. třída 16:15 - 17:00 Eoin Clarke 2700 Kč 22.9. - 12.1.
6.-7. třída 14:30 - 15:15 Eoin Clarke 2700 Kč 22.9. - 12.1.
7. třída út 16:00 - 16:45 Eoin Clarke 2700 Kč 19.9. - 9.1.