Miliklub

Přihlašování

Rozpisy kroužků pro následující školní rok 2024/2025 připravujeme. Informace začneme zveřejňovat od druhé poloviny srpna 2024.

Organizace kroužků

Pro nejnižší ročníky se jedná o kroužek ve družině, kdy naši lektoři si děti vyzvednou ze družiny a po skončení je opět do družiny předají. Děti, které již do družiny nechodí, čekají na lektora na domluveném místě, příp. přichází do učebny přímo v Milischool.

Ve starších ročnících si studenti mohou vybrat mezi docházkou k českému lektorovi či online lekcemi s rodilým mluvčím.

Angličtina probíhá zábavnou formou v podobě her, písniček, příběhů, za použití našich vlastních pracovních sešitů, kartiček a dalších materiálů. V průběhu lekcí používáme také metodu TPR (total physical response).

V prvních dvou ročnících si děti osvojují především slovíčka a opakující se fráze, ve třetím ročníku přibývají slovesa, stupňování přídavných jmen a určování hodin, od čtvrtého ročníku se děti seznamují s minulým časem a od šesté třídy se zdokonalují v cestovatelské angličtině a jsou schopny se dorozumět při běžných turistických situacích (letiště, hotel, restaurace).

Lekce s rodilým mluvčím

Ve školním roce 2023/2024 budou lekce s rodilým mluvčím probíhat pouze online formou. Aktuální nabídka zahrnuje úterní a páteční lekce, které povede Eoin Clarke (Dublin). Online lekce trvá 45 min a skupina se bude skládat z max. čtyř studentů.

Na rozdíl od prezenčních kroužků zde záleží na rychlosti přihlášení. Po naplnění kroužku budou ostatní přihlášení zájemci vedeni jako náhradníci.

Lekce v Milischool

Termíny lekcí v Milischool jsou stanoveny s ohledem na rozvrh v ZŠ Juventa Milovice. Pokud vám nevyhovuje termín, lze přihlásit dítě do skupiny starších, resp. mladších dětí.