Logo Mateřská škola Milischool Milovice s.r.o. Milischool

Rozvoj pedagogů a personální podpora MŠ Milischool

Začátkem roku 2017 naše školka zahájila projekt s názvem "Rozvoj pedagogů a personální podpora MŠ Milischool", který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora pedagogů MŠ ve zvyšování kvality jejich práce při vzdělávání a výchově dětí prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy jiných škol a poskytnutí personální podpory - chůvy - k zajištění integrace dvouletých dětí do dětského kolektivu.

Díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání mohou naši pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci rozšiřovat své znalosti a kompetence, sdílet své dovednosti s pracovníky jiných školek a profesně zajistíme také náročnou péči o dvouleté děti, které tvoří převážnou část našeho dětského kolektivu.

Projekt "Rozvoj pedagogů a personální podpora MŠ Milischool" je finančně podporován Evropskou Unií.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT